Kategorie

Dostawa

Dostawa

Bibliografia Małżeństwa i Rodziny 1945-1989


  • W magazynie: 7 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwo UKSW
  • Cena: 20,00 zł
  • Poleć produkt
Bibliografia Małżeństwa i Rodziny 1945-1989 pod red. Bp. prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego. Zawiera ona pozycje wydrukowane w języku polskim w latach 1945-1989 i tłumaczenia dokumentów Kościoła z lat 1945-89, ale wydane drukiem po roku 1989. Datę wyjściową bibliografii stanowi koniec drugiej wojny światowej. Po 1945 r. bowiem zaczęło się w Polsce nowe życie w odmienionych warunkach politycznych. Termin końcowy wyznaczyło przywrócenie wolności po okresie stanu wojennego, co pociągnęło za sobą m. in. ogromny wzrost produkcji wydawniczej, zmieniły się zasady wydawania drukiem i rynki zbytu. Wpłynęło to na ilość i jakość tego, co się drukuje, dlatego też w sporządzaniu bibliografii zmiana ta wymagała stosowania nowych metod (spis treści).

"Bibliografia Małżeństwa i Rodziny" jest selektywna, gdyż rodzina jest rzeczywistością, która wchodzi we wszystkie obszary życia - wszystko, co pisze się o człowieku, odnosi się także bezpośrednio lub pośrednio do rodziny. W bibliografii starano się zamieścić te pozycje, które wprost dotyczą rodziny, ze świadomością, że sąd selektora jest względny (wstęp).

Zamiarem redakcji "Bibliografii Małżeństwa i Rodziny" było zebranie i uporządkowanie opublikowanych prac naukowych: badawczych i popularyzatorskich z zakresu omawianej problematyki, co wynika z kształtu organizacji naukowej ISNaR, w którym uprawiana jest zasada interdyscyplinarności.

Większość prac, związanych z bibliografią przypadło w udziale pracownikom Instytutu Studiów nad Rodziną: wykładowcom, pracownikom biblioteki i studentom.

"Bibliografia Małżeństwa i Rodziny 1945-1989", red. Bp prof. dr hab. E. Ozorowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2005.
- 636 s., format B5